Huisregels

Tandartsenpraktijk Boomgaardshoek

Wij doen ons uiterste best om uw bezoek aan onze tandartsenpraktijk zo aangenaam mogelijk te maken en u naar volle tevredenheid te behandelen. Omdat we daarvoor ook uw medewerking nodig hebben, leggen we graag onze huisregels en werkwijze uit. 

Uw eerste bezoek
We maken graag kennis met u tijdens het eerste consult. Voorafgaand ontvangen we graag per mail uw dossier van de voormalige tandarts, zodat we weten welke behandelingen u eerder heeft ondergaan. We controleren uw legitimatiebewijs, verzekeringspas en de gegevens die wij van u in ons patiëntendossier hebben staan. Onze tandarts neemt uw gezondheidssituatie en eventueel medicijngebruik met u door. De tandarts bekijkt uw gebit en bespreekt uw wensen. Soms maken we tijdens uw eerste bezoek röntgenfoto’s, zodat wij een goede complete indruk krijgen van uw gebitssituatie. De bevindingen en adviezen worden met u besproken en een eventueel behandelplan wordt opgesteld. De kosten voor uw eerste bezoek kunnen variëren. Wij hanteren de landelijke vastgestelde tarieven. U ontvangt van ons een kostenbegroting per e-mail als de vervolgbehandelingen boven een bedrag van 150 euro komen.    

Afspraken
Wij werken met behandelingen op afspraak. Zo hebben wij altijd voldoende tijd voor iedere patiënt. U maakt eenvoudig een afspraak via onze receptie, dit kan telefonisch of door het invullen van ons online contactformulier. U ontvangt van ons automatisch een e-mail wanneer het tijd is voor de volgende periodieke controle. U kunt vervolgens zelf een afspraak inplannen. De afspraakherinneringen zijn een extra service. U bent zelf verantwoordelijk om de afspraak na te komen. Heeft u een afspraak gemaakt en wilt u deze wegens omstandigheden annuleren? Dan dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren op werkdagen telefonisch aan ons door te geven. Wanneer een afspraak niet op tijd wordt gewijzigd, wanneer u niet verschijnt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, brengen wij de kosten van de gereserveerde tijd bij u in rekening. 

Uw gegevens
Verandert er iets in uw adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, verzekeringsgegevens of gezinssituatie? Dan horen wij dit graag. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier op de website of ons een e-mail sturen. Ook vernemen wij het graag als er iets verandert in uw gezondheidssituatie en/of medicijngebruik, zodat wij hier rekening mee kunnen houden. 

Ons team
Ons team bestaat uit vakbekwame zorgverleners. In onze tandartsenpraktijk werken wij met twee tandartsen, een mondhygiënist, een tandprotheticus en een aantal assistenten. De assistenten zijn opgeleid om bepaalde tandheelkundige verrichtingen uit te voeren. Alle klinische en preventieve behandelingen die onze assistenten zelfstandig uitvoeren, vinden plaats onder supervisie van de tandarts. Uw behandelend tandarts is verantwoordelijk voor de assistenten. 

Tandartsenpraktijk
Boomgaardshoek

Inschrijven bij onze praktijk?

U bent van harte welkom.

Tijd voor een nieuwe tandartspraktijk?